adw. Szot Agnieszka

Adwokat

Prowadzę kancelarię od kilkunastu lat. Angażuję się w sprawy, które w imieniu moich klientów prowadzę. Sprawy prowadzę rzetelnie. Lubię swoją pracę.

Doświadczenie zawodowe:

Obsługa prawna osób fizycznych i prawnych, a także nieposiadających osobowości prawnej (np. wspólnoty mieszkaniowe); sprawy rodzinne (rozwody, separacje, alimenty, związane z władzą rodzicielską, o ubezwłasnowolnienie itp.), cywilne (o zapłatę, wydanie, nakazanie określonego zachowania się itp.); gospodarcze (o zapłatę, wydanie, nakazanie określonego zachowania się itp.), sprawy pracownicze; karne i wykroczeniowe (obrona we wszystkich sprawach); sprawy z zakresu administracyjnego;

Obsługa od wielu lat podmiotów instytucjonalnych (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, banki), a także osób indywidualnych.

 

Telefon: 604 443 222
E-mail:
WWW: http://www.kancelariaszot.pl

ADRES KANCELARII

ul. Grunwaldzka 1 lok. 4, 45-054 Opole
http://slmadwokaci.pl